שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה
08:00          
09:00  
0881.1310.01
טכנולוגיות בניה
אדר' יחיאלי אוהד

שיעור
209 מכסיקו
   
0881.1309.02
פיזיקה לאדריכלים
בנשלום נמרוד

תרגיל
201 דן-דוד
10:00
0881.1309.01
פיזיקה לאדריכלים
פרופ' עציון ארז

שיעור
006(מלמד) מלמד
0881.1310.01
טכנולוגיות בניה
אדר' יחיאלי אוהד

שיעור
209 מכסיקו
 
0881.2101.02
סטודיו ב2
אדר' וינברג עדי
אדר אמריו שלי

סדנה
206 סנרט
0881.2305.01
מבוא לתיב"מ
מר בראונר עמי

שיעור
213 סנרט
11:00
0881.1309.01
פיזיקה לאדריכלים
פרופ' עציון ארז

שיעור
006(מלמד) מלמד
0881.2405.01
מבוא לכלכלה עירונית
ד"ר זימון יאיר

שיעור
01 קיקואין
 
0881.2101.02
סטודיו ב2
אדר' וינברג עדי
אדר אמריו שלי

סדנה
206 סנרט
0881.2305.01
מבוא לתיב"מ
מר בראונר עמי

שיעור
213 סנרט
12:00
0881.1113.01
סקר, תיעוד והערכה לאתר בסביבה היסטורית בנויה
פרופ' בר-אור אמנון

שו"ת
א206 מכסיקו
0881.2405.01
מבוא לכלכלה עירונית
ד"ר זימון יאיר

שיעור
01 קיקואין
 
0881.2101.02
סטודיו ב2
אדר' וינברג עדי
אדר אמריו שלי

סדנה
206 סנרט
0881.2305.02
מבוא לתיב"מ
מר בראונר עמי

תרגיל
213 סנרט
13:00
0881.1113.01
סקר, תיעוד והערכה לאתר בסביבה היסטורית בנויה
פרופ' בר-אור אמנון

שו"ת
א206 מכסיקו
0881.2405.01
מבוא לכלכלה עירונית
ד"ר זימון יאיר

שיעור
01 קיקואין
 
0881.2101.02
סטודיו ב2
אדר' וינברג עדי
אדר אמריו שלי

סדנה
206 סנרט
 
14:00
0881.2212.01
תולדות אדריכלות ד':תולדות האדר' במאות ה-18 וה-19
ד"ר מרגלית דנה

שיעור
203 דן-דוד
   
0881.2101.02
סטודיו ב2
אדר' וינברג עדי
אדר אמריו שלי

סדנה
206 סנרט
 
15:00
0881.2212.01
תולדות אדריכלות ד':תולדות האדר' במאות ה-18 וה-19
ד"ר מרגלית דנה

שיעור
203 דן-דוד
       
16:00
0881.2101.02
סטודיו ב2
אדר' וינברג עדי
אדר אמריו שלי

סדנה
206 סנרט
       
17:00
0881.2101.02
סטודיו ב2
אדר' וינברג עדי
אדר אמריו שלי

סדנה
206 סנרט
       
18:00
0881.2101.02
סטודיו ב2
אדר' וינברג עדי
אדר אמריו שלי

סדנה
206 סנרט
       
19:00          
20:00          
21:00