שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה
08:00  
0881.1107.01
הבנת המרחב והבעתו-1
אדר' משה סלומון

שיעור
01 קיקואין
   
0881.1301.01
תקשורת גרפית א'
אדר' כהן נעמי

שיעור
01 קיקואין
09:00  
0881.1107.01
הבנת המרחב והבעתו-1
אדר' משה סלומון

שיעור
01 קיקואין
   
0881.1301.01
תקשורת גרפית א'
אדר' כהן נעמי

שיעור
01 קיקואין
10:00  
0881.1103.02
עיצוב בסיסי א'
בורשטיין איתמר

סדנה
204 סנרט
0881.1207.01
תולדות אדריכלות א': העת העתיקה
ד"ר קוזלובסקי רועי

שיעור
01 קיקואין
0881.1101.04
סטודיו א4
אדר' מנדלקרן עמית
אדר' פרי - באדר איה

סדנה
204 סנרט
0881.1301.03
תקשורת גרפית א'
מר דרור אילן

תרגיל
202 סנרט
11:00  
0881.1103.02
עיצוב בסיסי א'
בורשטיין איתמר

סדנה
204 סנרט
0881.1207.01
תולדות אדריכלות א': העת העתיקה
ד"ר קוזלובסקי רועי

שיעור
01 קיקואין
0881.1101.04
סטודיו א4
אדר' מנדלקרן עמית
אדר' פרי - באדר איה

סדנה
204 סנרט
0881.1301.03
תקשורת גרפית א'
מר דרור אילן

תרגיל
202 סנרט
12:00
0861.1210.01
תחנות בתרבות המערב
ד"ר אונגר הנריך

שיעור
115 פאסטליכט מכסיקו
0881.1103.02
עיצוב בסיסי א'
בורשטיין איתמר

סדנה
204 סנרט
0881.1304.01
מתמטיקה לאדריכלים
ד"ר סעד דוד

שו"ת
01 קיקואין
0881.1101.04
סטודיו א4
אדר' מנדלקרן עמית
אדר' פרי - באדר איה

סדנה
204 סנרט
0881.1211.01
מבוא לניתוח יצירות אמנות
ד"ר מאירי-דן נעמי

שיעור
115 פאסטליכט מכסיקו
13:00
0861.1210.01
תחנות בתרבות המערב
ד"ר אונגר הנריך

שיעור
115 פאסטליכט מכסיקו
0881.1107.03
הבנת המרחב והבעתו-1
אדר' משה סלומון

סדנה
203 סנרט
0881.1304.01
מתמטיקה לאדריכלים
ד"ר סעד דוד

שו"ת
01 קיקואין
0881.1101.04
סטודיו א4
אדר' מנדלקרן עמית
אדר' פרי - באדר איה

סדנה
204 סנרט
0881.1211.01
מבוא לניתוח יצירות אמנות
ד"ר מאירי-דן נעמי

שיעור
115 פאסטליכט מכסיקו
14:00  
0881.1107.03
הבנת המרחב והבעתו-1
אדר' משה סלומון

סדנה
203 סנרט
0821.1331.01
מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשית
ד"ר אריה קפיטיקין

שיעור
115 פאסטליכט מכסיקו
0881.1101.04
סטודיו א4
אדר' מנדלקרן עמית
אדר' פרי - באדר איה

סדנה
204 סנרט
 
15:00  
0881.1107.03
הבנת המרחב והבעתו-1
אדר' משה סלומון

סדנה
203 סנרט
0821.1331.01
מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשית
ד"ר אריה קפיטיקין

שיעור
115 פאסטליכט מכסיקו
   
16:00
0881.1101.04
סטודיו א4
אדר' מנדלקרן עמית
אדר' פרי - באדר איה

סדנה
204 סנרט
       
17:00
0881.1101.04
סטודיו א4
אדר' מנדלקרן עמית
אדר' פרי - באדר איה

סדנה
204 סנרט
       
18:00
0881.1101.04
סטודיו א4
אדר' מנדלקרן עמית
אדר' פרי - באדר איה

סדנה
204 סנרט
       
19:00          
20:00          
21:00