שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה
08:00  
0881.1107.01
הבנת המרחב והבעתו-1
אדר' משה סלומון

שיעור
01 קיקואין
   
0881.1301.01
תקשורת גרפית א'
אדר' כהן נעמי

שיעור
01 קיקואין
09:00  
0881.1107.01
הבנת המרחב והבעתו-1
אדר' משה סלומון

שיעור
01 קיקואין
   
0881.1301.01
תקשורת גרפית א'
אדר' כהן נעמי

שיעור
01 קיקואין
10:00  
0881.1107.02
הבנת המרחב והבעתו-1
אדר' משה סלומון

סדנה
201 סנרט
0881.1207.01
תולדות אדריכלות א': העת העתיקה
ד"ר קוזלובסקי רועי

שיעור
01 קיקואין
0881.1101.01
סטודיו א1
ד"ר מוסרי אברהם
אדר' וכטל דניאל

סדנה
201 סנרט
0881.1301.02
תקשורת גרפית א'
אדר' כהן נעמי

תרגיל
201 סנרט
11:00  
0881.1107.02
הבנת המרחב והבעתו-1
אדר' משה סלומון

סדנה
201 סנרט
0881.1207.01
תולדות אדריכלות א': העת העתיקה
ד"ר קוזלובסקי רועי

שיעור
01 קיקואין
0881.1101.01
סטודיו א1
ד"ר מוסרי אברהם
אדר' וכטל דניאל

סדנה
201 סנרט
0881.1301.02
תקשורת גרפית א'
אדר' כהן נעמי

תרגיל
201 סנרט
12:00
0861.1210.01
תחנות בתרבות המערב
ד"ר אונגר הנריך

שיעור
115 פאסטליכט מכסיקו
0881.1107.02
הבנת המרחב והבעתו-1
אדר' משה סלומון

סדנה
201 סנרט
0881.1304.01
מתמטיקה לאדריכלים
ד"ר סעד דוד

שו"ת
01 קיקואין
0881.1101.01
סטודיו א1
ד"ר מוסרי אברהם
אדר' וכטל דניאל

סדנה
201 סנרט
0881.1211.01
מבוא לניתוח יצירות אמנות
ד"ר מאירי-דן נעמי

שיעור
115 פאסטליכט מכסיקו
13:00
0861.1210.01
תחנות בתרבות המערב
ד"ר אונגר הנריך

שיעור
115 פאסטליכט מכסיקו
0881.1103.03
עיצוב בסיסי א'
גב' חן שכנאי מיכל

סדנה
201 סנרט
0881.1304.01
מתמטיקה לאדריכלים
ד"ר סעד דוד

שו"ת
01 קיקואין
0881.1101.01
סטודיו א1
ד"ר מוסרי אברהם
אדר' וכטל דניאל

סדנה
201 סנרט
0881.1211.01
מבוא לניתוח יצירות אמנות
ד"ר מאירי-דן נעמי

שיעור
115 פאסטליכט מכסיקו
14:00  
0881.1103.03
עיצוב בסיסי א'
גב' חן שכנאי מיכל

סדנה
201 סנרט
0821.1331.01
מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשית
ד"ר אריה קפיטיקין

שיעור
115 פאסטליכט מכסיקו
0881.1101.01
סטודיו א1
ד"ר מוסרי אברהם
אדר' וכטל דניאל

סדנה
201 סנרט
 
15:00  
0881.1103.03
עיצוב בסיסי א'
גב' חן שכנאי מיכל

סדנה
201 סנרט
0821.1331.01
מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשית
ד"ר אריה קפיטיקין

שיעור
115 פאסטליכט מכסיקו
   
16:00
0881.1101.01
סטודיו א1
ד"ר מוסרי אברהם
אדר' וכטל דניאל

סדנה
201 סנרט
       
17:00
0881.1101.01
סטודיו א1
ד"ר מוסרי אברהם
אדר' וכטל דניאל

סדנה
201 סנרט
       
18:00
0881.1101.01
סטודיו א1
ד"ר מוסרי אברהם
אדר' וכטל דניאל

סדנה
201 סנרט
       
19:00          
20:00          
21:00