שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה
08:00          
09:00    
0881.3126.01
חומריות ממוחשבת באדריכלות
אדר' לביא תמיר

שיעור
213 דה-בוטון
   
10:00
0881.3509.01
תולדות התכנון, הנוף והמרחב בארץ ישראל במאה ה-20
ד"ר קוזלובסקי רועי

שיעור
01 קיקואין
0881.2503.01
מורפולוגיה
ד"ר אפרת ליברטל

תרגיל
01 קיקואין
0881.3126.01
חומריות ממוחשבת באדריכלות
אדר' לביא תמיר

שיעור
213 דה-בוטון
   
11:00
0881.3509.01
תולדות התכנון, הנוף והמרחב בארץ ישראל במאה ה-20
ד"ר קוזלובסקי רועי

שיעור
01 קיקואין
0881.2503.01
מורפולוגיה
ד"ר אפרת ליברטל

תרגיל
01 קיקואין
0881.3126.02
חומריות ממוחשבת באדריכלות
אדר' לביא תמיר

תרגיל
213 דה-בוטון
   
12:00
0881.4407.01
מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלות
ד"ר נוימן ערן

שיעור
01 קיקואין
       
13:00
0881.4407.01
מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלות
ד"ר נוימן ערן

שיעור
01 קיקואין
       
14:00
0881.2503.01
מורפולוגיה
ד"ר אפרת ליברטל

שיעור
01 קיקואין
       
15:00
0881.2503.01
מורפולוגיה
ד"ר אפרת ליברטל

שיעור
01 קיקואין
       
16:00          
17:00          
18:00          
19:00          
20:00          
21:00