בית הספר לאדריכלות - שנה ג' – מנה 301

מערכת שעות: סמסטר ב
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה
08:00  
0881.2503.01
מורפולוגיה
ד"ר אפרת ליברטל

שיעור
01 קיקואין
     
09:00  
0881.2503.01
מורפולוגיה
ד"ר אפרת ליברטל

שיעור
01 קיקואין
0881.3126.01
תכנון באמצעות מדיה דיגיטאלית
אדר' עזר טל

שו"ת
213 סנרט
 
0881.3505.01
מבוא לתיאוריות אורבניות
אדר' גולדמן ענת

שיעור
01 קיקואין
10:00  
0881.3509.01
תולדות התיכנון הנוף והמרחב
ד"ר קוזלובסקי רועי

שיעור
01 קיקואין
0881.3126.01
תכנון באמצעות מדיה דיגיטאלית
אדר' עזר טל

שו"ת
213 סנרט
 
0881.3505.01
מבוא לתיאוריות אורבניות
אדר' גולדמן ענת

שיעור
01 קיקואין
11:00  
0881.3509.01
תולדות התיכנון הנוף והמרחב
ד"ר קוזלובסקי רועי

שיעור
01 קיקואין
0881.3126.01
תכנון באמצעות מדיה דיגיטאלית
אדר' עזר טל

שו"ת
213 סנרט
 
0881.3505.01
מבוא לתיאוריות אורבניות
אדר' גולדמן ענת

שיעור
01 קיקואין
12:00
0881.4407.01
מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלות
ד"ר שיבר יואב

שיעור
01 קיקואין
       
13:00
0881.4407.01
מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלות
ד"ר שיבר יואב

שיעור
01 קיקואין
     
0881.3303.01
מבנים 1
ד"ר קוצ'רוב לאוניד

שיעור

14:00
0881.2503.01
מורפולוגיה
ד"ר אפרת ליברטל

שיעור
01 קיקואין
     
0881.3303.01
מבנים 1
ד"ר קוצ'רוב לאוניד

שיעור

15:00
0881.2503.01
מורפולוגיה
ד"ר אפרת ליברטל

שיעור
01 קיקואין
     
0881.3303.01
מבנים 1
ד"ר קוצ'רוב לאוניד

שיעור

16:00  
0881.3506.01
קיימות ואקלים העיר
ד"ר מורחיים לוסי

שו"ת
01 קיקואין
   
0881.3303.01
מבנים 1
ד"ר קוצ'רוב לאוניד

שיעור

17:00  
0881.3506.01
קיימות ואקלים העיר
ד"ר מורחיים לוסי

שו"ת
01 קיקואין
     
18:00          
19:00          
20:00          
21:00