שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה
08:00          
09:00          
10:00          
11:00  
0881.4410.01
תכנון עירוני, תיאוריה ומעשה ב'
אדר' שפירא רות

שו"ת
203 דן-דוד
     
12:00  
0881.4410.01
תכנון עירוני, תיאוריה ומעשה ב'
אדר' שפירא רות

שו"ת
203 דן-דוד
     
13:00  
0881.4410.01
תכנון עירוני, תיאוריה ומעשה ב'
אדר' שפירא רות

שו"ת
203 דן-דוד
     
14:00
0881.4305.01
מבנים 2 ב'
ד"ר גילת רבקה

שו"ת
203 דן-דוד
       
15:00
0881.4305.01
מבנים 2 ב'
ד"ר גילת רבקה

שו"ת
203 דן-דוד
       
16:00        
0881.4301.01
אקוסטיקה
גרינבאום שמעון

שיעור
01 קיקואין
17:00        
0881.4301.01
אקוסטיקה
גרינבאום שמעון

שיעור
01 קיקואין
18:00          
19:00          
20:00          
21:00