שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה
08:00  
0881.1404.01
מבוא לסוציולוגיה
ד"ר אדלר אירית

שיעור
201 דן-דוד
0881.1308.01
מבוא לחשיבה אינטגרטיבית - מדע, הנדסה וטכנולוגיה באדר'
ד"ר מוסרי אברהם

שיעור
203 דן-דוד
 
0881.1302.01
תקשורת גרפית ב'
אדר' כהן נעמי

שיעור
01 קיקואין
09:00
0881.1111.01
מעקב בנין וטכנולוגיות בסיסיות
אדר' כרמון אסתר

שיעור
212 מכסיקו
0881.1404.01
מבוא לסוציולוגיה
ד"ר אדלר אירית

שיעור
201 דן-דוד
0881.1308.01
מבוא לחשיבה אינטגרטיבית - מדע, הנדסה וטכנולוגיה באדר'
ד"ר מוסרי אברהם

שיעור
203 דן-דוד
 
0881.1302.01
תקשורת גרפית ב'
אדר' כהן נעמי

שיעור
01 קיקואין
10:00
0881.1111.01
מעקב בנין וטכנולוגיות בסיסיות
אדר' כרמון אסתר

שיעור
212 מכסיקו
0881.1408.03
יסודות בתקשורת חזותית
גסלב אנה

סדנה

 
0881.1104.03
סטודיו א3
אדר' עמיר טל
אדר' וינברג עדי

סדנה
202 סנרט
0881.1302.02
תקשורת גרפית ב'
אדר' כהן נעמי

תרגיל
203 סנרט
11:00
0881.1111.01
מעקב בנין וטכנולוגיות בסיסיות
אדר' כרמון אסתר

שיעור
212 מכסיקו
0881.1408.03
יסודות בתקשורת חזותית
גסלב אנה

סדנה

0881.1308.03
מבוא לחשיבה אינטגרטיבית - מדע, הנדסה וטכנולוגיה באדר'
ד"ר מוסרי אברהם

תרגיל
203 דן-דוד
0881.1104.03
סטודיו א3
אדר' עמיר טל
אדר' וינברג עדי

סדנה
202 סנרט
0881.1302.02
תקשורת גרפית ב'
אדר' כהן נעמי

תרגיל
203 סנרט
12:00
0861.1210.01
תחנות בתרבות המערב
ד"ר איתי שניר

שיעור
115 פאסטליכט מכסיקו
0881.1408.03
יסודות בתקשורת חזותית
גסלב אנה

סדנה

0881.1217.01
תולדות אדריכלות ב' + ג': מהנצרות המוקדמת ועד הברוק
ד"ר שרה בנינגה

שיעור
א206 מכסיקו
0881.1104.03
סטודיו א3
אדר' עמיר טל
אדר' וינברג עדי

סדנה
202 סנרט
0881.1212.01
מבוא לניתוח יצירות אמנות - מבט על אדריכלות
ד"ר מאירי-דן נעמי

שיעור
115 פאסטליכט מכסיקו
13:00
0861.1210.01
תחנות בתרבות המערב
ד"ר איתי שניר

שיעור
115 פאסטליכט מכסיקו
 
0881.1217.01
תולדות אדריכלות ב' + ג': מהנצרות המוקדמת ועד הברוק
ד"ר שרה בנינגה

שיעור
א206 מכסיקו
0881.1104.03
סטודיו א3
אדר' עמיר טל
אדר' וינברג עדי

סדנה
202 סנרט
0881.1212.01
מבוא לניתוח יצירות אמנות - מבט על אדריכלות
ד"ר מאירי-דן נעמי

שיעור
115 פאסטליכט מכסיקו
14:00    
0881.1217.01
תולדות אדריכלות ב' + ג': מהנצרות המוקדמת ועד הברוק
ד"ר שרה בנינגה

שיעור
א206 מכסיקו
0881.1104.03
סטודיו א3
אדר' עמיר טל
אדר' וינברג עדי

סדנה
202 סנרט
 
15:00    
0881.1217.01
תולדות אדריכלות ב' + ג': מהנצרות המוקדמת ועד הברוק
ד"ר שרה בנינגה

שיעור
א206 מכסיקו
   
16:00
0881.1104.03
סטודיו א3
אדר' עמיר טל
אדר' וינברג עדי

סדנה
202 סנרט
       
17:00
0881.1104.03
סטודיו א3
אדר' עמיר טל
אדר' וינברג עדי

סדנה
202 סנרט
       
18:00
0881.1104.03
סטודיו א3
אדר' עמיר טל
אדר' וינברג עדי

סדנה
202 סנרט
       
19:00          
20:00          
21:00