מערכת שעות תש"ף- ניהול פיננסי MBA

סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום שעות חדר בניין מרצים הערה
תכנית מב"ע - ניהול פיננסי (1261)
א' 1261.2214.01 ניהול אנשים ומערכות - מאקרו שיעור ה 17:00-14:15 פרופ' יחזקאל אורלי
מח' I
א' 1261.2213.01 ניהול אנשים ומערכות - מיקרו שיעור ו 11:00-08:00 פרופ' טוקר שרון
מח' II
א' 1261.3341.01 תורת ההשקעות וניתוח ני"ע שיעור ה 20:00-17:15 רו"ח ברוורמן עודד
א' 1261.3341.10 ת' - תורת ההשקעות וניתוח ני"ע תרגיל ה 21:30-20:15 רו"ח ענווה אורלי
ב' 1261.2411.01 ניהול טכנולוגיה ומידע שיעור ה 17:00-14:15 פרופ' אסטריכר-זינגר גל
מח' II
א' 1261.2322.01 אסטרטגיה למנהלים שיעור ה 17:00-14:15 ד"ר סטטנר אוריאל
מח' II, הקורס ינתן בשפה האנגלית.
ב' 1261.2415.01 אתיקה בעסקים שיעור ה 17:00-14:15 ד"ר שמיר יוליה
מח' I
א' 1261.2412.01 אסטרטגיה תפעולית שיעור ו 14:00-11:15 ד"ר קומן אלכסנדר
מח' I
ב' 1261.2413.01 ניהול השיווק שיעור ו 14:00-11:15 ד"ר סצ'י-שאנן רינת
א' 1261.3344.01 אופציות ומכשירים עתידיים שיעור ו 11:00-08:00 ד"ר דישטניק דוד
מח' I
ב' 1261.3015.01 ניהול צוותים למב"ע - ניהול פיננסי שיעור ו 11:00-08:00 ד"ר לסקי שביט
מח' I
ב' 1261.3340.01 ניהול פיננסי שיעור ה 20:00-17:15 רו"ח ברוורמן עודד
מח' I
ב' 1261.3340.10 ת' - ניהול פיננסי תרגיל ה 18:30-17:15 רו"ח ענווה אורלי
מח' II
ב' 1261.3340.01 ניהול פיננסי שיעור ו 11:00-08:00 רו"ח ברוורמן עודד
מח' II
ק 1261.6013.01 משחק עסקים של אסטרטגיה גלובלית שיעור מר אהרוני אהוד
לוח זמנים משתנה
א' 1261.3363.01 פיתוח תפיסת הניהול שיעור ד"ר אלרז-שפירא יעל
3 מיפגשים מרוכזים
ק 1261.3375.01 מימון התנהגותי שיעור 304 רקנאטי ד"ר דישטניק דוד
3 מיפגשים מרוכזים: 13-15.9.20
ק 1261.7301.01 פרויקט: הערכת שווי חברות פרויקט 304 רקנאטי ד"ר לוי שי
ימי ה' ו-ו' במהלך מודול 5
ב' 1261.3275.01 כריית נתונים למנהל עסקים עם יישומים ב-r שיעור ה 20:00-18:45 ד"ר יהב שנברגר ענבל
קורס מתוקשב
ב' 1261.3340.10 ת' - ניהול פיננסי תרגיל ה 21:30-20:15 רו"ח ענווה אורלי
מח' I
ק 1261.6013.10 ת' - משחק עסקים של אסטרטגיה גלובלית תרגיל מר כהן אייל
לוח זמנים משתנה
תכנית מב"ע בהתמחות ניהול מערכות פיננסיות
ק 1261.3363.10 פיתוח תפיסת הניהול שיעור ה 20:00-14:00 ד"ר אלרז-שפירא יעל
תאריך: 23.7.20
ק 1261.3363.10 פיתוח תפיסת הניהול שיעור ו 12:30-08:15 ד"ר אלרז-שפירא יעל
בתאריכים: 7.8.20, 14.8.20, 21.8.20
ק 1261.2322.10 אסטרטגיה למנהלים שיעור ו 12:30-08:15 ד"ר פרסיץ דותן
בתאריכים: 24.7.20, 31.7.20
ק 1261.2322.10 אסטרטגיה למנהלים שיעור ה 20:00-17:15 ד"ר פרסיץ דותן
בתאריכים:6.8, 13.8.20, 20.8.20
ק 1261.2412.10 אסטרטגיה תפעולית שיעור ד"ר שמיר נועם
תאריכים ושעות משתנים