מס' קורס   שם קורס   סמסטר   מועד תאריך שעה
0455334801   אבולוציה מולקולרית   א'   א  31/01/2017  09:00 
      ב  28/04/2017  08:30 
0455277601   אוריינות מדעית   א'   א  05/02/2017  09:00 
      ב  17/03/2017  08:30 
0455277602   אוריינות מדעית   א'   א  05/02/2017  09:00 
      ב  17/03/2017  08:30 
0455277603   אוריינות מדעית   א'   א  05/02/2017  09:00 
      ב  17/03/2017  08:30 
0455277604   אוריינות מדעית   א'   א  05/02/2017  09:00 
      ב  17/03/2017  08:30 
0455277605   אוריינות מדעית   א'   א  05/02/2017  09:00 
      ב  17/03/2017  08:30 
0455342401   אינטראקציות צמח פתוגן   א'   א  13/02/2017  09:00 
      ב  09/04/2017  09:00 
0455379801   איתותים מולקולרים בתהליכי חלוקה התמינות ואפופטוזיס   א'   א  05/02/2017  09:00 
      ב  08/03/2017  09:00 
0455180901   אקולוגיה   א'   א  09/02/2017  09:00 
      ב  06/04/2017  09:00 
0400100101   בטיחות   א'   א  25/11/2016  08:30 
      ב  31/01/2017  09:00 
0455370301   ביוגיאוגרפיה   א'   א  13/07/2017  09:00 
      ב  06/09/2017  09:00 
0455254801   ביוכימיה - אנזימולוגיה ומטבוליזם   א'   א  12/02/2017  09:00 
      ב  21/04/2017  08:30 
0455254802   ביוכימיה - אנזימולוגיה ומטבוליזם   א'   א  12/02/2017  09:00 
      ב  21/04/2017  08:30 
0455306301   ביולוגיה התפתחותית   א'   א  02/02/2017  09:00 
      ב  28/02/2017  09:00 
0455304701   ביולוגיה התפתחותית של צמחים   א'   א  31/01/2017  09:00 
      ב  05/03/2017  09:00 
0455305301   ביולוגיה ימית   א'   א  07/02/2017  09:00 
      ב  10/03/2017  08:30 
0421412901   ביולוגיה מולקולרית למתקדמים עולם הרנ"א   א'   א  08/02/2017  09:00 
      ב  18/04/2017  09:00 
0455303201   ביולוגיה מולקולרית של מחלות מדבקות ממקור חיידקי   א'   א  21/02/2017  09:00 
      ב  28/04/2017  08:30 
0431460301   ביוסטטיסטיקה   א'   א  13/02/2017  09:00 
      ב  06/04/2017  09:00 
0455305101   בקרה אנדוקרינית   א'   א  01/02/2017  14:00 
      ב  03/03/2017  08:30 
0455365201   בקרה הורמונלית של התנהגות בע"ח   א'   א  26/02/2017  14:00 
      ב  26/05/2017  08:30 
0455252601   גנטיקה כללית   א'   א  23/02/2017  14:00 
      ב  28/04/2017  08:30 
0455252602   גנטיקה כללית   א'   א  23/02/2017  14:00 
      ב  28/04/2017  08:30 
0455262601   גנטיקה כללית - מעבדה   א'   א  26/01/2017   
      ב  01/03/2017  09:00 
0455368201   גנטיקה של מיקרואורגניזמים ובקרת הביטוי הגנטי   א'   א  13/02/2017  09:00 
      ב  31/03/2017  08:30 
0491322501   ההיפוקמפוס, האמיגדלה וקידוד זכרון במוח היונק   א'   א  30/01/2017  09:00 
      ב  06/03/2017  09:00 
0455336001   הנדסה גנטית   א'   א  12/02/2017  14:00 
      ב  07/04/2017  08:30 
0453338801   הנדסת נוגדנים   א'   א  09/02/2017  09:00 
      ב  09/04/2017  09:00 
0455280701   התנהגות בע"ח   א'   א  01/02/2017  09:00 
      ב  10/03/2017  08:30 
0455156901   זואולוגיה   א'   א  02/03/2017  09:00 
      ב  31/03/2017  08:30 
0455253501   חוליתניים למתקדמים: אנטומיה משווה מבנה ופונקציה של מערכות הג   א'   א  08/03/2017  09:00 
      ב  21/04/2017  08:30 
0455156601   כימיה כללית ואנליטית   א'   א  16/02/2017  14:00 
      ב  17/03/2017  08:30 
0455156602   כימיה כללית ואנליטית   א'   א  16/02/2017  14:00 
      ב  17/03/2017  08:30 
0455273401   ליתופלורה וביואינדיקטורים   א'   א  06/02/2017  14:00 
      ב  09/03/2017  09:00 
0455306601   מבוא לביואינפורמטיקה - קורס חובה   א'   א  15/02/2017  14:00 
      ב  18/04/2017  09:00 
0455306602   מבוא לביואינפורמטיקה - קורס חובה   א'   א  15/02/2017  14:00 
      ב  18/04/2017  09:00 
0455151201   מבוא לביולוגיה א'   א'   א  26/02/2017  09:00 
      ב  07/04/2017  08:30 
0455151202   מבוא לביולוגיה א'   א'   א  26/02/2017  09:00 
      ב  07/04/2017  08:30 
0455343901   מבוא לביולוגיה מבנית   א'   א  31/01/2017  09:00 
      ב  03/03/2017  08:30 
0455250101   מבוא לביולוגיה מולקלרית - מעבדה   א'   א  19/02/2017  09:00 
      ב  09/04/2017  09:00 
0455250102   מבוא לביולוגיה מולקלרית - מעבדה   א'   א  19/02/2017  09:00 
      ב  09/04/2017  09:00 
0455250103   מבוא לביולוגיה מולקלרית - מעבדה   א'   א  19/02/2017  09:00 
      ב  09/04/2017  09:00 
0455223701   מבוא לנוירוביולוגיה   א'   א  09/03/2017  09:00 
      ב  12/05/2017  08:30 
0455350501   מיפוי המוח ודימות מוחי   א'   א  08/02/2017  09:00 
      ב  06/04/2017  09:00 
0455250801   מעבדה אינטגרטיבית אורגניזמית   א'   א  06/03/2017  09:00 
      ב  19/05/2017  08:30 
0455250802   מעבדה אינטגרטיבית אורגניזמית   א'   א  06/03/2017  09:00 
      ב  19/05/2017  08:30 
0455180401   מתמטיקה   א'   א  02/02/2017  14:00 
      ב  05/05/2017  08:30 
0455180402   מתמטיקה   א'   א  02/02/2017  14:00 
      ב  05/05/2017  08:30 
0455181401   מתמטיקה מורחב   א'   א  02/02/2017  09:00 
      ב  05/05/2017  08:30 
0455303401   נגיפים גורמי מחלות - מנגנונים מולקולריים   א'   א  06/02/2017  09:00 
      ב  10/03/2017  08:30 
0491322901   עיבוד אותות ביולוגיים   א'   א  02/02/2017  09:00 
      ב  01/03/2017  09:00 
0453410501   עקרונות ושימוש של שיטות פיזיקליות בביולוגיה   א'   א  05/02/2017  09:00 
      ב  08/03/2017  09:00 
0455275001   פאוניסטיקה של בעלי חוליות   א'   א  26/07/2017  09:00 
      ב  11/09/2017  09:00 
0455255201   פיזיולוגיה   א'   א  27/02/2017  09:00 
      ב  26/05/2017  08:30 
0455180501   פיסיקה א'   א'   א  10/02/2017  08:30 
      ב  05/03/2017  09:00 
0455281501   פיסיקה ב'   א'   א  01/02/2017  09:00 
      ב  24/03/2017  08:30 
0455281502   פיסיקה ב'   א'   א  01/02/2017  09:00 
      ב  24/03/2017  08:30 
0455377901   פרקים בביוטכנולוגיה   א'   א  07/02/2017  09:00 
      ב  07/03/2017  09:00 
0411461501   פרקים נבחרים במדעי הצמח ב'   א'   א  02/02/2017  09:00 
      ב  09/03/2017  09:00 
0455305901   צמחי תועלת   א'   א  17/02/2017  08:30 
      ב  24/03/2017  08:30 
0452311701   שיטות בסיסיות בביולוגיה של התא ובביולוגיה מולקולרית   א'   א  27/02/2017  09:00 
      ב  31/03/2017  08:30 
0455306501   תכנות ב - perl לביולוגים   א'   א  21/02/2017  14:00 
      ב  06/04/2017  14:00 
0455306502   תכנות ב - perl לביולוגים   א'   א  21/02/2017  14:00 
      ב  06/04/2017  14:00